Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori

Andersoni


Spinnkvalster förekommer ofta på plantor i växthuset t.ex gurka, tomat och paprika, men även många trädgårds- och krukväxter angrips. 

Andersoni lever av växthusspinnkvalster men äter även del trips, pollen, honungsdagg och svampar. Den är naturligt förekommande i Sverige och är aktiv ner till 6-8 ºC. Den är rödaktig i utseendet med två långa strån fästa på var sida om bakkroppen. 

Eftersom Andersoni jobbar vid så låga temperaturer så är den bra att kunna sätta ut förebyggande och när temperaturen nått över 15 ºC så sätts spinnrovkvalstret Phytoseiulus persimilis ut istället. 

Bruksanvisning

Utsättning av Andersoni bör ske så snart som möjligt efter mottagning av leverans. Kvalstren levereras i ett rör i en blandning av vermeculit och kli. Förpackningen strös ut över plantorna där angreppet finns eller jämnt fördelat vid förebyggande syfte. I nödfall kan förpackningen förvaras några dagar vid 13-14 ºC innan utsättning.

Spinnkvalster

Spinnkvalster och spinnägg.
Växthusspinnkvalster är ett av det vanligaste skadedjuret i växthuset. Det är främst gurka, paprika, vin, Hedera, änglatrumpet och Hibiscus med flera som angrips.

Visa mer om Spinnkvalster


Trips

Nejliktrips (Thrips tabaci)
Dessa små avlånga insekter hör till yrkesodlarnas värsta skadedjur.

Visa mer om Trips


© 2019 Borregaard Bioplant ApS