Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori
Snigelnematod 12 mio
40 m2
Inkl. frakt
Pris 350,00 kr
Snigelnematod 30 mio
100 m2
Inkl. frakt
Pris 580,00 kr

Snigelnematod 'Nemaslug'


Observera! nematoder kan endast beställas i perioden 15. april-1. oktober, då behandingen endast är verksam under denna period.

Produkten innehåller nematoder, dvs. mikroskopiska rundmaskar, som endast angriper speciella skadedjur. Innehåller 12 milj. snigelnematoder, som räcker till ungefär 40m².

Snigel-nematoder är speciell för bekämpning av Åkersniglar (Deroceras agreste). Användning mot just”den spanska skogssnigeln (Arion lucitanicus) och bekämpning av denna är inte så väldokumenterad, men produkten har använts en hel del utomlands som exempelvis Storbritanien, Danmark och Norge.
De infektiva nematoderna (produkten man köper) söker aktivt efter sniglarna, som angrips genom snigelns andningskanaler under manteln. Väl inne i snigeln avges de bakterier som nematoderna lever i symbios med och snigeln dör inom cirka en vecka. Nematoderna uppförökas inuti snigeln i ett stort antal och lämnar sedan kadavret för att angripa andra sniglar.
Efter infektionen tar det endast 3 -5 dagar innan snigeln slutar att äta. Normalt fungerar nematoderna vid jordtemperaturer mellan 5 och 20°C. Vid 15°C i jorden är effekten optimal.

Nematoderna skall användas primärt förebyggande. Utomhus skall produkten användas främst i perioden mars till oktober. I växthus kan ”snigelnematoderna”användas hela året.
12 milj- förpackningen löses upp i cirka ca. 80 liter vatten och räcker till ungefär 40m². 30 milj förpackningen löses upp i cirka 200  liter vatten och räcker till cirka 100m². Maximalt tryck vid utsprutningen är 5 bar och maskstorlekan minst 1mm. 

Det är viktigt att jorden hålls fuktig och att nematoderna inte utsätts för UV-ljus eller uttorkning, varken vid utvattningen eller vid utvattningen eller i veckan precis efter. Normalt ”räcker” behandlingen av nematoderna i minst 6 veckor därefter avtar effekten.
Nematoder mot sniglar levereras inom 3-7 arbetsdagar.

Sniglar

Mördarsnigel
Sniglar i trädgården kan vara ett stort problem i perioder med fuktigt väder. Isynnerhet om man hör till dem, som är plågade av den spanska skogsnigeln-Arion lusitanicus populärt kallad ”mördarsnigeln”. Det finns dock andra skadliga arter, som t.ex. åkersnigeln-Deroceras reticulatum.
Speciellt ”mördarsnigeln” kan uppförökas i mängder och kan göra stor skada i trädgårdar och speciellt i köksträdgården.

Visa mer om Sniglar


© 2019 Borregaard Bioplant ApS